Skip to content

Larvik: Indieforfatter-hovedstaden

Initiativet til å danne en nasjonal indieforfatter klubb kom i Larvik. Det ble da også lansert konseptet «Larvik: Indieforfatter-hovedstaden».

Tanken er å arrangere tilbud for indieforfattere fra hele landet, i Larvik. Dette kan være møter, seminarer, konferanser, festivaler, kurs og uformelle sammenkomster. Larvik Indieforfatter Klubb vil stå for en del av dette.

Det vil også Norges Indie-ForfatterSentrum (NIFS) i Larvik. NIFS vil også komme med en del andre tiltak og tilbud for indieforfattere.