Arrangementer

«Norges Indie Forfatter Klubb» på Facebook kan ha noen arrangementer direkte i Facebook gruppen.

Vi ønsker å ha et stort og brett utvalg av arrangementer for våre medlemmer. Disse vil i hovedsak bli arrangert av Larvik Indieforfatter Klubb og Norges Indie-ForfatterSentrum (NIFS) i Larvik.

Eksempler på arrangementer er:

  • Bokmesser for indieforfattere
  • Møter
  • Seminarer
  • Konferanser
  • Festivaler
  • Kurs
  • Formelle og uformelle sammenkomster

Mye av dette vil være åpent også for andre enn medlemmer. Medlemmer av «Norges Indie Forfatter Klubb» vil da ofte få spesielle fordeler eller tilbud.

Vi oppfordrer også de lokale indieforfatter-klubbene til å lage arrangementer.